Light show - pokazy w świetle UV

hunows - HARPY

            Dziury w Niebie - HAARP 
      Udoskonalone Technologie Tesli

HAARP czyli "Program Badania Aktywności Zorzy Polarnej przy Użyciu Wysokich Częstotliwości" to kontrowersyjny, gigantyczny nadajnik radiowy umiejscowiony na Alasce. Z pozoru służyć ma badaniom potencjału jonosfery w celu poprawy komunikacji, nawigacji i elektronicznego nadzoru.
   Program prowadzony i sponsorowany jest przez armię Satanów Zjednoczonych i jak łatwo się domyślić ma oczywiście, jak zawsze charakter "pokojowy". HAARP m.in. potrafi zakłócać i kontrolować systemy łączności i sieci energetyczne, niszczyć satelity na orbicie i  międzykontynentalne pociski balistyczne, dokonywać podziemnej tomografii  (prześwietlać Ziemię), modyfikować pogodę - wywoływać w wybranym miejscu globu huragany, powodzie, a nawet trzęsienia ziemi, tworzyć na niebie dowolne wzory (rysunki) oraz sterować i manipulować ludzkimi umysłami.

Piorunochron aktywnyObciążenie organizmu promieniowaniem

Ich rodzina była czymś na ksztt rodziny monarszej francuskiej nauki. Irena Curie została namaszczona przez królową matkę, po to by kontynuować rodowe dzieło

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

Promieniowanie ultrafioletowe - promieniowanie UV.

Promieniowanie to jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Posiada ono energię większą niż promieniowanie widzialne. Dla oka ludzkiego jest ono nie wykrywalne. Charakteryzuje się silnym działaniem fotochemicznym. Przy jego skrajnie dużych energiach, czyli przy jego długościach fali ponad 300 nm., może powodować jonizację, co z kolei może okazać się zabójcze dla organizmów żywych. Promieniowanie ultrafioletowe jest nieustannie emitowane przez Słońce, jednak jego zakres o dużych wartościach energii, jest skutecznie pochłaniany przez atmosferę. Przede wszystkim ozon pełni kluczową rolę w pochłanianiu promieniowania ultrafioletowego. Do naszej powierzchni dochodzi tylko część promieniowania o niskich wartościach energii. Ultrafiolet dzieli się z kolei na 3 typy promieniowania ultrafioletowego: UVA, UVB i UVC.

ODWIECZNA  PROPAGANDA  CHAMOWANIA  ROZWOJU POJEDYŃCZEJ  JEDNOSTKI  OSOBOWEJ 
سامادهي

NUDYN 679 10617 odwiedzającySIEMA
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

UZDRAWJASIE